«Особенности воспитательного процесса с детьми с девиантным поведением. Индивидуальные формы работы. Правовая культура учащихся». Представлен методический материал по организации работы классного руководителя с детьми с девиантным поведением, раскрыты её особенностями и формы индивидуальной работы с icon

«Особенности воспитательного процесса с детьми с девиантным поведением. Индивидуальные формы работы. Правовая культура учащихся». Представлен методический материал по организации работы классного руководителя с детьми с девиантным поведением, раскрыты её особенностями и формы индивидуальной работы сСмотрите также:
1   2   3   4   5Приложение 1


Шпаргалка для классных руководителей


Правила работы с тревожными детьми

 1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость.

 2. Не сравнивайте ребенка с окружающими.

 3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию

 4. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, за что.

 5. Чаще обращайтесь к ребенку по имени.

 6. Демонстрируйте образцы уверенного поведения.

 7. Не предъявляйте ребенку завышенных требований.

 8. Будьте последовательны в воспитании.

 9. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний.

 10. Используйте наказание лишь в крайних случаях.

 11. Не унижайте ребенка, наказывая его
^

Правила работы с агрессивными детьми


 • Будьте внимательны к нуждам и потребностям ребенка.

 • Демонстрируйте модель неагрессивного поведения.

 • Будьте последовательны в наказаниях, наказывать надо за конкретные поступки.

 • Наказания не должны унижать ребенка.

 • Развивайте у ребенка способность к эмпатии.

 • Обучайте распознаванию собственного эмоционального состояния и состояния окружающих.

 • Отрабатывайте навык реагирования в конфликтных ситуациях.

 • Обучайте ребенка приемлемым способам выражения гнева.

 • Если вы видите, что ребенок разгневан, вовлеките его в игру, которая снимет гнев.

 • Учите брать ответственность на себя.


Правила работы с гиперактивными детьми

 • Работайте (занимайтесь) с ребенком в начале дня, а не вечером.

 • Уменьшите рабочую нагрузку ребенку.

 • Снизьте требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство успеха.

 • Давайте короткие, четкие инструкции.

 • Делите работу на более короткие, но более частные периоды.

 • Предоставляйте ребенку возможность выбора.

 • Помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.

 • Научитесь распознавать эмоциональное состояние своего ребенка, понимать его причины. Замечайте, когда ребенок устал, расстроен, неважно себя чувствует.

 • Не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то целесообразно использовать спокойное сидение в определенном месте (угол), лишение удовольствия, лакомства, запрет на приятную деятельность.

 • Поощряйте ребенка сразу же, не откладывая на будущее.


Приложение 2


Прыкладная комплексная

характарыстыка цяжкага падлетка (дзіцяці)


1. Стан здароўя і развіцця навучэнца

1.1. Агульная ацэнка здароўя навучэнца (па дадзеным медыцынскай карты).

1.2. Прыкметы павышанай нервознасці: адсутнічаюць; павышаная стамляемасць, паніжаная працаздольнасць, падаўленаы настрой, павышаная ўзбуджальнасць, успышкі гневу, агрэсіўнасць у адносінах да настаўніка, адмаўленне ад кантактаў, агульных спраў, схільнасць да разрушальных дзеянняў, садызм, іншыя прыкметы.

1.3. Паталагічныя схільнасці

- курыць( не курыць, курыць эпізадычна, сістэматычна);

- ужывае спіртныя напоі (не ўжывае, ужывае эпізадычна, сістэматычна)

- ужывае таксічныя, наркатычныя рэчывы (не ўжывае, ужывае эпізадычна, сістэматычна).

1.4. Знаходзіцца на дыспансарным уліку, па прычыне ...

2. Псіхалагічная атмасфера сям’і:

- благанадзейная;

- неблаганадзейная;

- вельмі неблаганадзейная.

2.1. Дадзеныя аб бацьках: адукацыя. Прафесія, месца працы. Іншыя члены сям’і.

2.2. Тып сям’і:

- благанадзейная (бацькі маральна ўстойлівы, валодаюць культурай выхавання, эмацыянальная атмасфера сям’і станоўчая);

- неблаганадзейная, у тым ліку:

    • педагагічна некампетэнтная (бацькі не валодаюць культурай выхавання); адсутнічае адзінства патрабаванняў, дзіця безнагляду, жорсткія адносіны, сістэматычныя фізічныя пакаранні, нізкая дасведчанасць аб зацікаўленнасці, паводзінах дзіцяці па-за школы.

    • Маральна-неблаганадзейная (асацыяльная; бацькі вядуць амаральны лад жыцця: п’янкі, тунеядства, трымаюць прытон. Маюць судзімасць. Выхаваннем дзяцей не займаюцца);

    • Канфліктная (у сям’і неблаганадзейная эмацыянальная атмасфера, паміж бацькамі пастаянныя канфлікты, бацькі павышана раздражняльныя, жорсткія, нецярпімыя).

2.3. Характар узаемаадносін бацькоў з дзіцём:

- сямейны дыктат (сістэматычнае падаўленне ініцыяттывы і пачуцця асабістай годнасці дзіцяці);

- празмерная апека (задавальненне ўсіх патрэб дзіцяці,агароджванне ад цяжкасцей, турбот, намаганняў) -

- ухіленне ( ухіленне ад актыўнага ўдзелу ў выхаванні дзіцяці, пасіўнасць, прызнанне поўнай аўтаномнасці дзіцяці);

- супрацоўніцтва (адносіны ўзаемнай павагі, сумеснага перажывання радасцей, гора і г.д.).

2.4. арганізацыя рэжыма працы і адпачынку6

- якія абавязкі выконвае ў сям’і;

- ці выконваецца рэжым дня;

- хто і ў якой ступені дапамагае і кантраліруе выкананне дамашніх заданняў;

- як арганізаваны зносіны навучэнца ў сям’і ў час адпачынку, водпуску бацькоў.

3. Асаблівасці вучэбнай дзейнасці.

3.1. Паспяховасць навучэнца

3.2. Адносіны да вучобы: станоўчыя, ннейтральныя, раўнадушныя, адмоўныя.

3.3. Інтэлектуальныя магчымасці навучэнца: высокія, сярэднія, нізкія.

3.4. Матывацыя да вучобы: пазнаваўчая цікавасць да прадметаў, разуменне неабходнасці вучобы ў школьным узросце, імкненне атрымаць адзнаку, заслужыць адабрэнне дарослых, імкненне да самазацвярджэння ў групе аднагодкаў.

4. Становішча ў класным калектыве, адносіны да калектыву.

4.1. Пазіцыя навучэнца ў калектыве: лідар (зорка), пажаданы, прыняты, не прыняты, ізаліраваны.

4.2. З кім з класа найбольш блізкія адносіны. Характар узаемнага ўздзеяння.

4.3. Узаемаадносіны з іншымі аднакласнікамі: дзелавыя, роўныя, сяброўскія. Цёплыя, канфліктныя, ні з кім не ўступае ў зносіны.

4.4. Манера, стыль зносін з акружаючымі людзмі:

- дамінантны стыль (упэўнены ў сабе, імкнецца навязаць сваё меркаванне, з лёгкасцю прызнае сваю неправату);

- экстраверт (пастаянна накіраваны на зносіны, з лёгкасцю ўступае ў кантакт, цікаўны, адкрыты, поўны ўвагі да акружаючых);

- інтраверт (не схільны да кантакту, замкнуты, аддае пераваг зносінам дзейнасці, пры размове не шматслоўны).

4.5. Адносіны да грамадскага меркавання:

- актыўна-станоўчыя (імкнецца выправіць недахопы, улічыць заўвагі і г.д.);

- пасіўна-станоўчыя (разумее крытыку, згодны з ёй, але недахопы не выпраўляе);

- абыякавыя (не рэагуе на крытыку, немяняе паводзін);

- негатыўныя (пярэчыць, не згодны з заўвагамі. Паводзін не мяняе).

5. Адносіны да грамадскай дзейнасці і грамадска-карыснай працы.

5.1. Адносіны да грамадскіх даручэнняў: з гатоўнасцю, без зацікаўленнасці, адмаўляецца.

5.2. Выкананне грамадскіх даручэнняў: добрасумленна, недобрасумлена, па настрою, пад націскам, з ініцыятывай.

5.3. Адносіны да працоўных спраў класа: прымае актыўны ўдзел, абыякавы, дэманстратыўна адмаўляецца.

5.4. Адносіны да фізічнай працы:

- станоўчыя (працалюбівы, аддае перавагу фізічнай працы)

- раўнадушны (не выдзяляе фізічную працу як цікавую дзейнасць, адмаўляецца, выконвае абыякава)

- адмоўныя адносіны (лянівы, працуе недобрасумленна, пад націскам0

5.5. Адносіны да грамадскай маёмасці: беражлівыя, па-гаспадарску, раўнадушна, абыякава, з умыслам наносіць шкоду.

6. Накірунак інтарэсаў.

6.1. Праяўляе зацікаўленнасць да дзейнасці: фізічнай. разумовай, тэхнічнай, грамадска-палітычнай, арганізатарскай, мастацкай, спартыўнай.

6.2. У якіх гуртках, секцыях займаецца.

6.3. Культурны кругагляд.

7. Асаблівасці сферы вольных зносін навучэнца.

7.1. Колькі часу надае “вулічным” зносінам, счас прыходу дахаты вечарам.

7.2. З кім мае сяброўскія зносіны па-за класнага калектыву, якое ўздзеянне яны аказваюць на яго.

7.3. Пастаяннае месца “вулічнага” знаходжання.

7.4. Змест зносін у вулічных гульнях (работа з тэхнікай, аўтамотатэхнікай, безмэтавае, выпіўкі, курэнне, азартныя гульні і г.д.)

8. Самаацэнка асобы.

8.1. Узровень самаацэнкі:

- адэкватная (правільна ацэньвае свае станоўчыя і адмоўныя якасці, асабістыя магчымасці і дасягненні)

- завышаная ( некрытычны па адносінах да сябе, перавялічвае свае магчымасці)

- заніжаная ( зашмат самакрытычны, недаацэньвае свае станоўчыя якасці)

8.2. Якім б рысамі жадаў бы валодаць, ад якіх жадае пазбавіцца.

9. Асаблівасці паводзін.

9.1. Станоўчыя ўчынкі навучэнца. Як часта яны здзяйсняюцца. Іх матывы.

9.2. Адмоўныя ўчынкі, іх праяўленне (эпізадычныя, сістэматычныя), іх характар (грубасць, бойкі, прагулы, спазненні на ўрокі, адмаўленне ад патрабаванняў, даручэнняў, не працуе ў класе на уроках)

9.3. Правапарушэнні навучэнца: крадзёж, вымагацельства, схільнасць да насілля, жорсткія адносіны да жывёл, грубыя парушэнні дысцыпліны.

9.4. Адносіны да сваіх учынкаў: раўнадушны, перажывае, спраўджае.

9.5. Як адносіцца да педагагічнага ўздзеяння.

9.6. З якога часу стіць на ўліку ІДН, унутры школы.


Краткая характеристика трудного ребенка

1. Сопротивляемость педагогическим воздействиям:

а) /контактность с классным коллективом /всегда, в главном, в отдельных видах деятельности, / редко, чаще, конфликтует, чем контактирует, постоянно конфликтует;

б) отношения с большинством педагогов: доброжелательные, нейтральные, отчужденные, враждебные;

в) реакция на пед. требования: доброжелательная, избирательная, нейтральная, враждебная;

г) податливость к пед. воздействиям: обычная, противоречивая, высокая сопротивляемость.

^ 2. Уровень социально-ценного жизненного опыта:

а) опыт общения с людьми: широкий, ограниченный, узкий.

б)характер общения с людьми: контакты на полезной разносторонней основе, ка ограниченной личной сфере, устойчивое проявление отрицательных поступков;

в) опыт участил в различных вилах деятельности: всесторонний, специализированный, ограниченный, слабый, иждивенческий;

г) требовательность к себе при неудачах: растерянность, низкий тонус, угрюмость, отчаяние, паника.

^ 3. Я - концепция личности /эмоциональный аспект/:

а) положительная: нравлюсь себе, способен, защищен;

б) отрицательная: не нравлюсь себе, не способен, не защищен;

в) аномальная: эгоистичная, агрессивная, ожесточенная.

^ 4. Отношение к своим недостаткам и негативным свойствам:

а) требовательность, требовательность к себе всегда, требователен в главком, снисходителен в мелочах, требователен под влиянием требований коллектива и учителей, не требователен к себе отсутствует к другим нет (требователен)

б) самокритичность: объективно оценивает достоинства и недостатки, объективная в главном, завышенная или заниженная самооценка, видит преимущественно свои достоинства, недостатки только под нажимом взрослых и сверстников, поверхностная, случайная, не признает своих недостатков, придирчив и нетерпим к недостаткам других.

^ 5. Уровень самоуправления поведением:

а) может долго и качественно трудиться в области, которая его интересует: да, нет, не совсем. б) быстро утомляет подростка однообразная и неинтересная для него, но важная для коллектива деятельность: да, нет, не совсем. в) условия устойчивости волевых усилий в достижении качества работы при личной заинтересованности, чувстве ответственности, контроле старших.

Принятие мер воспитательного, общественного воздействия, оказание всех видов материальной помощи.

Классный руководитель


Приложение 3


Критерии для выявления агрессивного ребенка

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух.

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же.

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит.

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение.

7. Он не прочь подразнить животных.

8. Переспорить его трудно.

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает.

10. Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих.

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот.

12. Часто не по возрасту ворчлив.

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного.

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.

15. Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых.

16. Легко ссорится, вступает в драку.

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми.

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности.

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.


Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл.

Высокая агрессивность - 15 - 20 баллов.

Средняя агрессивность - 7 - 14 баллов.

Низкая агрессивность - 1 - 6 баллов.


Критерии выявления агрессивного ребёнка

Поставьте любой знак в графе «часто» или «редко» напротив каждого высказывания.

1. Спорит, ругается со взрослыми

2. Теряет контроль над собой

3. Винит других в своих ошибках

4. Завистлив, мстителен

5. Сердится и отказывается что-либо сделать

6. Специально раздражает людей

7. Отказывается подчиняться правилам

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражают их

Сосчитайте количество ответов «да».

Если 4 из 8 критериев часто проявляются у ребенка в течение не менее 6 месяцев, то можно предположить, что ребенок является агрессивным


Анкета по выявлению тревожного ребёнка

1. Не может долго работать не уставая

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован

5. Смущается чаще других

6. Часто говорит о возможных неприятностях

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке

8. Жалуется, что снятся страшные сны

9. Руки обычно холодные и влажные

10. Нередко бывает расстройство стула

11. Сильно потеет, когда волнуется

12. Не обладает хорошим аппетитом

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом

14. Пуглив, многое вызывает у него страх

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается

16. Часто не может сдержать слезы

17. Плохо переносит ожидание

18. Не любит браться за новое дело

19. Не уверен в себе, в своих силах

20. Боится сталкиваться с трудностями

Суммируйте количество ответов «да», чтобы получить общий балл тревожности.

Высокая тревожность 15—20 баллов

Средняя тревожность 7—14 баллов

Низкая тревожность 1—6 баллов


Критерии выявления тревожного ребёнка

1. Испытывает постоянное беспокойство

2. Испытывает трудности (иногда невозможность) при концентрации внимания на чем-либо

3. Испытывает мускульное напряжение (например, в области лица, шеи)

4. Раздражителен

5. Имеет нарушения сна

Чтобы было основание предположить, что ребенок, за которым вы наблюдаете, тревожен, необходимо, чтобы хотя бы один из критериев, перечисленных выше, постоянно проявлялся в его поведении.


Критерии выявления гиперактивного ребёнка

Высокая двигательная активность

1. Беспокоен в движениях (барабанит пальцами, забирается куда-либо)

2. Ерзает на месте

3. Находится в постоянном движении

4. Очень говорлив

5. Спит намного меньше, даже в младенчестве

Дефицит активного внимания

1. Непоследователен в поведении

2. Имеет трудности в организации

3. Непоследователен в поведении

4. Имеет много незаконченных проектов

5. Не слышит, когда к нему обращаются

6. С большим энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его

7. Теряет вещи

8. Избегает задач, которые требуют умственных усилий и скучных заданий

9. Часто бывает забывчив


Импульсивность

1. Не может регулировать свои действия

2. Не умеет подчиняться правилам

3. Отвечает до того, как его спросят

4. Не может дождаться своей очереди в игре, на занятиях

5. Часто вмешивается в разговор, прерывает говорящего

6. Плохо сосредотачивает внимание

7. Не может отложить вознаграждение

8. Вариативность поведения (на одних занятиях спокоен, на других — нет)

Если проявляются хотя бы шесть из перечисленных критериев, педагог может предложить, что ребенок, за которым он наблюдает, является гиперактивным.


Анкета “Признаки импульсивности”

1. Всегда находит быстрый ответ, когда его о чем-то спрашивают (возможно, и неверный, но очень быстрый)

2. У него часто меняется настроение

3. Многие вещи его раздражают, выводят из себя

4. Ему нравится работа, которую можно сделать быстро

5. Обидчив, но не злопамятен

6. Очень чувствуется, сто ему все надоело

7. Быстро, не колеблясь, принимает решения

8. Может резко отказаться от еды

9. Нередко отвлекается на занятиях

10. Когда кто-то из ребят на него кричит, он тоже кричит в ответ

11. Обычно уверен, что справится с любым заданием

12. Может нагрубить родителям, педагогу

13. Временами кажется, что он переполнен энергией

14. Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит

15. Требует к себе внимания, не хочет ждать

16. В играх не подчиняется общим правилам

17. Горячится во время разговора, часто повышает голос

18. Легко забывает поручения взрослых, увлекается игрой

19. Любит организовывать и предводительствовать

20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других


Если в графе «да» отмечено 15–20 ответов, это может говорить о высокой степени импульсивности, 7–14 – о средней степени, 0–5 – о низкой степени.

Приложение 4

^ Анкеты по выявлению трудновоспитуемых в классе

Анкета содержит 45 вопросов, разделенных на 3 поданкеты. Содержание анкеты учитывает следующие параметры: учеба (вопросы 1-3), дисциплина (4-6), общественно-трудовая активность (7-9), отношения с классом (10-12) и асоциальные проявления (13-15).

При проведении анкеты недопустимо специальное выискивание недостатков и подчеркивания отрицательного в поведении ученика.

Анкета №1

1.Интересно ли тебе на уроках?
2.Стремишься ли ты узнать новое по школьным предметам?
3.Пытаешься ли найти ответ, если что-то непонятно?
4.Пытаешься ли не опаздывать на уроки?
5.Стремишься ли вести себя так, что-бы не получить замечания?
6.Переживаешь ли, если приходится по какой-либо причине пропускать уроки?
7.Сам ли стираешь себе рубашки?
8.Принимаешь ли участие в трудовых делах класса?
9.Помогаешь ли дома по хозяйству?
10.Совершая что-либо, задумываешься ли, как оценит это класс?
11.Пытаешься ли поддерживать класс, если его мнение не совсем совпадает с твоим личным интересом?
12. Тревожит ли тебя, какое о тебе мнение в классе?
13. Употребляешь ли иногда спиртные напитки?
14. Куришь ли ты?
15. Приходилось ли убегать из дома?

Анкета №2

1.Приходилось ли тебе пропускать уроки без уважительной причины?
2.Занимаешься ли на уроке посторонними делами?
3.Были ли случаи, когда приходил на урок неподготовленным?
4.Приходилось ли в кабинете завуча или директора держать ответ за плохое поведение в школе?
5.Случалось ли быть участником драки в школе?
6.Доводилось ли помогать проводить классные или школьные мероприятия?
7.Бывали ли случаи, что ты сбегал с классных мероприятий?
8.Пытался ли избегать общественных поручений?
9.Пробовал ли остаться в стороне, когда проводились сборы, диспуты, уроки мужества и т. д.
10.Приходилось ли делится самым сокровенным с ребятами, которые не учатся в школе?
11.Случалось ли с нетерпением ждать часа, когда можно уйти из школы к другим ребятам?
12.Участвовал ли в делах, которые шли бы вразрез с интересами ребят твоего класса?
13.Старался ли избежать драки в школе, если представлялась такая возможность?
14.Можешь ли ты устоять, если представляется возможность присвоить чужую, но нужную тебе вещь?
15.Мучает ли тебя совесть за то, что приходилось лгать?

Анкета №3

1.С полной ли отдачей ты работаешь на уроке?
2.Выполняешь ли ты домашние задания?
3.Связываешь ли получение знаний в школе со своим будущим?
4.Вежлив ли со взрослыми вне школы?
5.Во-время ли возвращаешься вечером с улицы домой?
6.Считаешься ли с мнением родителей?
7.Проявляешь ли инициативу в проведении интересных дел в классе?
8.Выбирали ли тебя в актив класса?
9.Делаешь ли какое-либо полезное для класса дело?
10.Стремишься ли иметь авторитет у ребят своего класса?
11.Хочешь ли иметь много друзей в своем классе?
12.Стараешься ли отстаивать честь своего класса?
13.Приходилось ли объясняться по поводу своего поведения в милиции.
14.Бывал ли у вас дома инспектор (участковый) по причине плохого поведения на улице?
15. Встречаешься ли с ребятами, которые не работают и не учатся?

На каждый вопрос могут быть три варианта ответа: да, нет, иногда.

Обработка результатов сводится к следующему: каждый ответ оценивается баллом +1, -1, 0 (иногда).

Подсчитывается алгебраическая сумма баллов (N) по данному параметру. При N>6 учащийся по данному параметру относится к благополучным. Другие результаты определяют уровень запущенности ученика.

Сумма баллов по параметру

Уровень педагогической запущенности

Итоговая сумма баллов

6>N>3

I - Начальный уровень трудновоспитуемости

30>N>15

3>N>0

II — Дезорганизаторы

15>N>0

N<0

III — Особотрудные

N<0

^ Характеристика уровней (по итоговой сумме)

Уровень, качества личности (признаки)

I уровень: отдельные конфликты; неустойчивость, случайность отклонений в поведении; отдельные пробелы в общем развитии (успеваемость удовлетворительная, иногда чередуются 2 и 5); ярко проявляется какой-либо недостаток; нестандартностность характера; слабая самокритичность и требовательность к себе.

^ II уровень: невосприятие педагогических воздействий; эгоцентричность; негативное отношение к школе; проблемы в умственном развитии; проявляются 2-3 серьезных недостатка, устойчиво взаимодействующих между собой; завышенная самооценка; уровень требований к другим, больше чем к себе.

^ III уровень: противодействие воспитательному процессу; поведение на грани правонарушения; негативное отношение к школе, к сверстникам, к нормам морали; ярко выраженная отрицательная направленность; пробелы в умственном, нравственном, волевом развитии; болезненная психика, обостренное самолюбие, странности; требовательность к себе отсутствует.


Приложение 5


^ Советы тем, кто непосредственно участвует в практической воспитательно-профилактической работе с «трудными» детьми и их семьями

1. Любому родителю неприятно слышать плохое о своих детях. Если хотите найти в родителях союзника, научитесь не только жаловаться, но и хвалить их ребенка, умейте видеть в каждом трудновоспитуемом, «испорченном» подростке хорошие стороны.

2. Откажитесь от намерений ради красного словца или поучительного примера предавать огласке различные негативные стороны семейного воспитания. Примеры типичных педагогических ошибок в семье должны быть всегда анонимными, без адреса.

3. Нельзя относиться к «трудным» с позиции силы или страха, это только оттолкнет подростка от вас, создаст непреодолимую стену отчуждения. Напротив, научитесь сами и научите каждого трудновоспитуемого видеть радостные перспективы будущей жизни (получение любимой профессии, создание своей семьи, завоевание авторитета окружающих и т. д.)

4. Никогда не злоупотребляйте доверием подростка. Даже самая незначительная, на ваш взгляд, тайна, доверенная вам, либо Доверительный разговор должны остаться между вами. Иначе вам никогда не стать в глазах ваших подопечных человеком, достойным доверия и уважения.

5. Никогда не ставьте окончательный и безнадежный диагноз «Такой-то неисправим, он обязательно попадет в тюрьму». Знайте, если это предсказание сбудется, Вы внесли сюда свою лепту преждевременным заключением.

6. Помните, любая деятельность сопряжена с сопротивлением материала. Ваш «материал» особенно трудно поддается обработке. Не готовьтесь к легким успехам, не теряйте самообладания и выдержки, когда оказывают сопротивление вашим педагогическим усилиям. Для того чтобы зерна добра проросли, нужно время.

7. Проявляйте заботу о своем хорошем настроении, эмоциональном тонусе, привлекательном внешнем виде. Научитесь отдыхать, снимать напряжение рабочего дня, видеть прекрасное, ценить дружбу. Помните, чтобы воспитывать других, надо самому быть гармоничным, счастливым человеком.


Приложение 6


^ Мероприятие «Каждый имеет права… Каждый имеет обязанности…»

Подготовила и провела

Классный руководитель

7 класса

ГУО «Воронская базовая школа»

Повираева П. И.

Цель: Расширить и обобщить знания по теме права и обязанности.


Задачи:

- Развивать навыки сравнения и анализа;

- Воспитать умение работать в группах сообща анализируя сложившиеся обстоятельства, взвешивать альтернативные мнения.


 • Здравствуйте, ребята и гости.

Давайте поздороваемся глазами, давайте поздороваемся улыбкой, поздороваемся руками. Я надеюсь, что все мы получили заряд положительной энергии. Можем начинать наше мероприятие, которое называется «Каждый имеет права… Каждый имеет обязанности…»». В конце нашего мероприятия вы должны будите сделать выбор: Я хочу жить, где нет прав и нет обязанностей …

Я хочу жить, где нет прав но есть обязанности …

Я хочу жить, где есть права и есть обязанности …

Я хочу жить, где есть права и нет обязанностей … и дать объяснение. Почему вы сделали этот выбор.

Ученик 1: С момента появления на Земле людей возник главный вопрос: что разрешено, а что - нет?

Ученик 2: Все лучшее, что в человеке есть:

Его права и жизнь его, и честь.

А жизнью пользуясь по праву,

Мы гордо говорим: «Имеем право!»

Ученик 1: Свободно жить под солнцем и луной

И восхищаться красотой земной.

Не быть рабом и пыток не терпеть

А песню жизни вдохновенно петь.

Ученик 2: (Слайд 2) Еще 200 лет тому назад в небольшом немецком городке жил один человек. Это был великий немецкий философ Иммануил Кант. С гусиным пером в руках он сидел за столом. Вдруг задумался… « что такое право? Я прочитал сотни книг, которые написаны за несколько столетий, но ученые до сих пор ищут определение права. Все философы до сих пор спорят об этом!»

Учитель: Так, что же такое право? Ответ дать постараемся с помощью словарей. У вас на столах лежат словари Ожегова. Найдите, пожалуйста, определение понятия «право». (дети зачитывают определение)

Как можно короче сказать, что такое право ? (Слайд 3)

Право – это закон или правило, по которым живут люди в стране. Все мы видели, как на улице милиционер регулирует движение транспорта, так и право регулирует отношение между людьми, между гражданами и государством и даже между разными странами.

Где же записаны все права?

Ученик 1. (Слайд4 ) 20 ноября 1989 года - историческая дата для 2 миллиардов детей всего мира. В этот день Генеральной Ассамблей ООН началось подписание Конвенции. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года после ратификации её двадцатью государствами.

Ученик 2. (Слайд 5) На Венской конференции по правам человека в 1993 году было принято решение добиться того, чтобы к 1995 году Конвенция стала универсальной для всех государств. Она является международным документом и закрепляет равные права детей и подростков, нормы детского здоровья, образования, социальной защищенности, приемлемого уровня жизни, игр, досуга, утверждает право ребенка на родной язык и культуру, свободу мысли, совести и религии.

Ученик 1. (Слайд 6 )Нашим государством был принят Закон Республики Беларусь "О правах ребёнка", который был принят Палатой представителей 2 октября 2000 года и подписан Указом Президента Республики Беларусь 25 октября 2000 года.

Ученик 2. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» основывается на Конституции Республики Беларусь, Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, определяет правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его физического, нравственного и духовного здоровья, формирование национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. : (Слайд 7 )Закон состоит из 4 глав

Глава I. Общее положение

Глава 2. Ребёнок и семья

^ Глава 3. Ребенок и общество

Глава 4. Ребенок в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях

Ученик 1. (Слайд 8)В 1996 году по инициативе Франции, день принятия Генеральной Ассамблеей ООН текста Конвенции, было решено ежегодно 20 ноября отмечать как День прав ребёнка.

Выступление учащихся: (Слайд 9)

1. Сегодня мы расскажем о некоторых правах.

2. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами.

3. Только ты на свет родился

Право первое твое:

Получи, чтоб им гордиться – имя личное свое.

4. Очень трудно самому, жить на свете одному.

Правом с мамой жить и папой пользуйтесь везде ребята.

5. Есть еще такое право помнить, думать и творить

И другим свои раздумья, если хочешь подарить.

6. Я росточком не доволен и пока не так силен.

Но не смей мне делать больно – есть у нас такой закон.

7. Если жар, все тело ломит

И совсем не до игры, то позвать врача на помощь

Тоже право детворы.

8. Чтоб с наукой подружиться, с книжкой в маленькой руке

Правом пользуюсь – учиться на родном мне языке.

9. Подросла, взяла я книжки и пошла я в первый класс.

В школу ходят все детишки – это право есть у нас.

10. Я могу свой детский праздник, как т взрослый, отмечать.

Если я проголодаюсь – пищу вправе получать.

11. Будь ты слабым или сильным, белым, черным все равно.

Ты родился быть счастливым – это право всем дано.

Учитель: Вам наверное кажется, что с такими документами, как законы встречаются в большей степени только взрослые. Давайте вспомним мультфильмы:

-1) Кот Леопольд(Слайд 10)

2) Ну, погоди! (Слайд 11)

3) Ну, погоди! (Слайд 12)

- В этих мультфильмах герои предномеренно делали правонарушения, а в следующем правонарушение было сделано непреднамеренно.

4) Теремок (Слайд 13)

5) Маша и медведи (Слайд 14)

- Какое право кто нарушил?

- Какие противоправные действия делает этот герой?

- Какие еще мульфильмы вы можете назвать, в которых нарушаются права героев?

Учитель: В нашей жизни мы постоянно встречаемся с правами ребенка. На партах у вас лежат фотографии и для помощи лист с основными статьями Закона Республики Беларусь «О правах ребенка». Вам нужно подобрать к каждой фотографии статью и ее название написать внизу фотографии.

Перечень статей, которые наиболее часто встречаются в жизни:

Статья 4. Право на жизнь.

Статья 5. Право на охрану и укрепление здоровья

Статья 6. Равноправие детей.

Статья 9. Право на неприкосновенность личности, защиту от эксплуатации и насилия.

Статья 12. Право на бесплатный проезд.

Статья 15. Право на проживание в семье.

Статья 18.Право на жилище.

Статья 20. Право на имя.

Статья 23. Право на образование.

Статья 24. Право на труд.

Статья 25. Право на отдых.

Статья 26. Право на свободу объединений.

Статья 31. Права детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития.

Статья 33. Запрещение участия детей в военных действиях.

(Дети выбирают статьи с правами, озвучивают названия статей и вывешивают фотографии на доску).

Учитель: В нашей школьной жизни мы часто встречаемся с ситуациями, где так же нарушаются права. (^ Открывается дверь и заходят два мальчика . Показ сценок – миниатюр. После каждой сценки вопрос к ученикам класса:

- Все ли участники сценки правы, если на правы, то в чем?

^ Ученики других классов показывают сценки.

Сценка № 1.

Староста: - Вася, ты сегодня дежурный, останься, пожалуйста, и вымой доску, полей цветы.

Вася: - Сашка, не имеешь права! Конвенцией ребёнка запрещён труд ребёнка.

Сценка № 2.

Ваня: -Вика , Я мыл-мыл доску, а ты её разрисовала!

Вика: - Ну и что здесь плохого! Я имею право на занятие любимым делом!

Сценка № 3.

Мария Степановна: Ваня, ты уже который понедельник не готов к информатике!

Ваня: -Вчера было воскресенье. Я имею полное право на отдых.

Сценка № 4.

Первоклассник (обращаясь к «учителю») :- Меня обидел ваш ученик, вот этот.

Учитель: -Успокойся, не плачь. Расскажи, в чём дело.

Первоклассник: - Он подставил мне подножку.

Серёжа: - А он не имеет право унижать моё достоинство, показывая мне рожицы.

Учитель:. Вы все высказали мнение, что у каждого ребенка есть не только права, но и обязанности. Где же записаны обязанности учеников? Правильно, в дневнике. Давайте найдем в словарях определение понятия «обязанность». Итак Обязанность – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения.

А теперь мы с вами проверим, как вы знаете свои обязанности и права. Я вам раздаю полоски бумаги, на которых записаны и права и обязанности. Класс делится на две группы. Представитель от каждой группы вытягивает, что они будут отбирать: права или обязанности, и затем прочитывают одна группа – права, вторая – обязанности. Преступаем к выполнению задания.

^ Ученик имеет права (Слайд 15)

- на получения образования в соответствии с образовательными программами;

- на правовую и социальную защищенность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- на помощь педагогических работников в овладении знаний;

- на поощрение и вознаграждение за успехи в учебе;

- на открытую оценку своих знаний, своевременное предупреждение о датах проведения контрольных работ, выпускных экзаменов;

- на защиту жизни и здоровья во время образовательного процесса;

- на оценку результатов учебной и образовательной деятельности;

- на участие в детских и молодежных общественных организациях (объединениях);

- -а участие в олимпиадах, конкурсах, семинарах и других общеобразовательных мероприятиях спротивно-массовой, общественной, научной деятельности в соответственности со своими возможностями;

- выбирать и быть выбранным в органы ученического самоуправленияия и самоуправления учреждения общего среднего образования;

- на уважение своего достоинства;

^ Ученик обязан: (Слайд 16)

- старательно учиться, овладевать знаниями, практическими умениями и навыками, быть дисциплинированным, заботиться про честь класса, учреждения общего среднего образования, поддерживать его традиции;

- беречь родную природу и окружающий мир, их богатство и красоту;

^ В каком кабинете у нас проходит мероприятие?

Какое сегодня число?

Что это за день?

Какая птица в этом году является птицей года?

Какие интересные сведения вы знаете о этой птице?

- быть ответственным за свое здоровье и здоровье наших граждан;

^ Напомнить о алкоголе, курении и наркомании и посмотреть видеоролик по ЗОЖ.

- достойно вести себя, проявлять милосердие, человечность, уважение к старшим, ровесникам и другим;

- беречь честь и достоинство всех участников образовательного процесса;

- бережно относиться к имуществу учреждения образования;

- придерживаться делового стиля одежды;

- подчиняться указаниям и приказам директора и его заместителей, требованиям педагогических работников, решениям органов ученического самообразования, выполнять устав учреждения государственного среднего образования;

- Каждая группа составляет синквеин к правам и обязанностями его зачитывает.

1 строчка – само слово

2 строчка – 2 прилагательных, которые описывают это слово

3 строчка – глагол

4 строчка – составить предложение о данном слове

5 строчка – подобрать слово-синоним


Ребята я предлагаю вам закончить предложения на тему «Мои права и обязанности дома и на улице»: (Слайд 18)

- В школе  я должен …… (добросовестно учиться, соблюдать правила поведения, бережно относиться к имуществу,)

- В школе я имею право ….(на образование)

- Дома я должен …. (уважать)

- Дома я имею права …( Право на заботу и воспитание родителями)

- На улице я должен … (уважать честь и достоинство других)

- На улице я имею …( Право на отдых и досуг)

Права ребёнка надо знать

Не только знать,

Но соблюдать

Тогда легко нам будет жить,

Играть, дружить и не тужить.

Учитель: Вот и подошло к концу наше мероприятие. Я прошу вас сделать выбор: в каком государстве вы хотите жить. В 4 углах класса развешены высказывания: нет прав и нет обязанностей …

нет прав но есть обязанности …

есть права и есть обязанности …

есть права и нет обязанностей …

Делаем свой выбор. Объясните, почему вы сделали такой выбор?

И помните такие слова – обращение к каждому:

Товарищи взрослые и дети!

За своё будущее мы все в ответе!

Права и обязанности свои знайте,

Хорошими людьми вырастайте!


- на получение образования в соответствии с образовательными программами;


- на правовую и социальную защищенность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;


- на помощь педагогических работников в овладении знаний;


- на поощрение и вознаграждение за успехи в учебе;


- на открытую оценку своих знаний, своевременное предупреждение о датах проведения контрольных работ, выпускных экзаменов;


- на защиту жизни и здоровья во время образовательного процесса;


- на оценку результатов учебной и образовательной деятельности;


- на участие в детских и молодежных общественных организациях (объединениях);


- на участие в олимпиадах, конкурсах, семинарах и других общеобразовательных мероприятиях спротивно-массовой, общественной, научной деятельности в соответственности со своими возможностями;


- выбирать и быть выбранным в органы ученического самоуправления и самоуправления учреждения общего среднего образования;


- на уважение своего достоинства;


- старательно учиться, овладевать знаниями, практическими умениями и навыками, быть дисциплинированным, заботиться про честь класса, учреждения общего среднего образования, поддерживать его традиции;


- беречь родную природу и окружающий мир, их богатство и красоту;


- быть ответственным за свое здоровье и здоровье наших граждан;


- достойно вести себя, проявлять милосердие, человечность, уважение к старшим, ровесникам и другим;


- беречь честь и достоинство всех участников образовательного процесса;


- бережно относиться к имуществу учреждения образования;


- придерживаться делового стиля одежды;


- подчиняться указаниям и приказам директора и его заместителей, требованиям педагогических работников, решениям органов ученического самообразования, выполнять устав учреждения государственного среднего образования;Синквеин

само слово __________________________

2 прилагательных, которые описывают это слово

________________________________________________________

глагол __________________________________________________

предложение о данном слове

________________________________________________________

подобрать слово-синоним _________________________________


^ Самоанализ классного часа

«Каждый имеет права... каждый имеет обязанности…»

Тема классного часа «Каждый имеет права.. каждый имеет обязанности…» была выбрана не случайно., так как этого требовала тема МО

Цель мероприятия: Расширить знания по теме права и обязанности.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

 1. -Развивать навыки сравнения и анализа;

 2. - Воспитать умение работать в группах сообща анализируя сложившиеся обстоятельства, взвешивать альтернативные мнения.

Для решения данных задач использовались:

 • словари

 • презентация;

 • стихи;

 • мини сценки;

 • раздаточный материал;

 • видеофрагменты;.

 • Применение интерактивных методов, таких как; закончи предложение, четыре угла, составление синквеина.

При подготовке к правовому занятию я старалась подобрать учебный материал, чтобы не было перегрузки информации. Контакт с первоначальной информацией я решила, что лучше проводить интерактивной формой обучения.

Для реализации поставленных задач была выбрана форма мероприятия с использованием ИТ и потребовались технические средства, такие как: компьютер, проектор и экран.

Видеофрагменты и презентация были составлены мною самостоятельно.

В течение всего мероприятия я старалась создать комфортный психологический климат в классе, дать каждому возможность реализовать себя, старалась услышать мнение каждого.

В ходе мероприятия старалась чередовать формы работы, чтобы не снижать внимания и не утомлять детей.

Всем известно, что некоторые люди большую часть информации воспринимают через зрительный анализатор (глаза), а другие - на слух.

Для того чтобы донести информацию до каждого ребенка, она предлагалась на двух языках – для визуалов (в форме слайдов или в печатном виде) и аудиалов (мульфильмы и видеороллик).

В ходе мероприятия применила такие формы работы как: индивидуальная (подготовка чтецов), парная (работа со словарями), фронтальная (обсуждение мульфильмов и минисценок), группавая(разбор прав и обязательств, составление синквеина)

Считаю, что мероприятие соответствовало общим воспитательным задачам и возрастным особенностям учащихся.

Поставленная цель и задачи в ходе подготовки и проведения мероприятия, считаю, что были выполнены.


Приложение 7


^ Сказка о Ежике, который хотел,

чтобы на него обращали внимание

Направленность: гиперактивность, агрессивность и деструктивное поведение, вызванное нехваткой внимания.


— Ребята, вам нравится, когда на вас обращают внимание? Когда вас хвалят? А когда ругают за что-то?

Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие — в далекую-далекую страну, где живут говорящие звери. Приготовились? Путешествие начинается.

Ключевая фраза: «А вот я какой!»

Далеко-далеко, за морями, за горами, за высокими лесами, в дремучей-дремучей чаще была маленькая уютная полянка. На этой полянке жили всякие разные звери: белки, зайцы, обезьяны, попугаи и даже маленький гиппопотам. Среди них был один ежик по имени Вася, который очень гордился своими колючками.

Был этот ежик Вася не похож на других. Больше всего на свете любил он, когда на него обращали внимание. Настолько, что даже казалось, что все люди обращают на него внимания меньше, чем на других. Хотелось ежику, чтобы только на него всегда смотрели, только его все слушали.

Встанет он утром, снимет пижаму и зашвырнет подальше, а мама потом ищет и ругается: «Куда ты ее подевал?» Хоть и кричит, а все-таки на него внимание обращает!

Приходит он на занятие с Белкой-воспитательницей. Только начинает она что-нибудь рассказывать, Вася вдруг как захрюкает громко-громко. Все смеются, на него смотрят, а воспитательница его за шиворот и с поляны выгоняет.

Каким видели ежика окружающие

до и после встречи с волшебником

Потом он к детям идет. Там все вместе зверята замок из песка строят. Зайдет ежик с одной стороны, с другой — никто на него не смотрит. Как размахнется тогда он — и ногой прямо по замку как даст. Девочки — в плач, а мальчики кулаки сжимают — бить его хотят.

И так каждый день. И все вроде бы хорошо, но стала такая жизнь ежику надоедать. Внимание-то, конечно, обращают — это приятно. Но ругают много — от этого грустно. С такими печальными мыслями однажды вечером наш ежик и лег спать.

И вот приснился ежику сон. Будто громадный волшебник в плаще, расшитом золотыми нитками, прилетел к нему и говорит:

– Слушай, ежик! Я буду сейчас тебя превращать!

Испугался ежик, запищал:

– Нет, не надо меня, нет... нет...

– Не бойся, — улыбнулся волшебник. — Лучше послушай, как я тебе хочу поколдовать. Я отправлю тебя в два мира, сначала в один, а потом в другой. В одном из них ты бываешь часто и сам, в другом не был никогда. Когда вернешься, скажешь мне, где тебе больше понравилось.

Взмахнул волшебник ярко-желтой палочкой, зашипело все вокруг… И оказался ежик в невиданном царстве-государстве. И главное то, что сам он как-то себя по-странному ведет. Помогает всем, поступки приятные совершает, слушает внимательно, что говорят ему, чужие игрушки не ломает, а, наоборот, чинить помогает. И внимание на него за это обращают — так, что даже стыдно немного. Приятно ежику, приятно и всем вокруг. Хвалят все ежика, умиляются, разговаривают про него, как будто все время по головке гладят.

Тут вдруг все начало меняться: треск, шипение, промелькнул пред глазами волшебник в мантии, и вот... другой мир. Тут все наоборот. Как в жизни. Тоже все на ежика смотрят, однако только потому, что, например, нахулиганил он, или побил кого-то, или хрюкает громко. И ругают его и ругают. А под конец все: мама, папа, воспитательница, соседка, родственники, дети из группы — всей толпой как окружили его. Каждый о своем кричит. Ничего ежику не понятно, однако знает он, что каждому из них что-то не так он сделал. Шаг назад. Еще шаг. Отступает ежик, звери на него. Еще шаг, и как будто в черную яму падает ежик, только и слышен крик: «Не хо-чуууу здееееесь!»

Проснулся ежик. Соскочил с кровати и вспомнил свой сон. И только захотелось зашвырнуть ему подальше свою пижаму так, чтоб мама потом искала и ругалась на него, как подумал ежик: «А что, если я наоборот сделаю? Как в первом мире во сне?»

Так и вышло. Сложил ежик ночную одежду на стульчик и маму ждет. Мама пришла, уже готовая ругаться, и... только руками всплеснула: «Ах, ты мой хороший! Какой ты молодец!» Приятно стало ежику. Почесал он левую переднюю иголку и решил сегодня на этом не останавливаться.

Отправился он на поляну. А там воспитательница Белка зверят считать учила, к школе их готовила. Подкрался он тихонько и стал ждать. Задает белка вопрос: «Сколько будет два плюс три?» А зверята все в это время ворон считали, так что ежик первым успел. «Пять!» — радостно выкрикнул он. «Вот, смотрите,— важно проговорила белка, — учитесь все, как внимательно надо слушать». Еще приятнее стало ежику. И вот, когда занятие кончилось, отправился он к песочной куче.

А там уже вовсю новый замок строится. Подошел он тихонько, дотронулся до плеча Мишки и прошептал: «Можно с вами поиграть?» Глянул на него Мишка и пробурчал недовольно: «Ну ладно уж, садись». Сел ежик, и так вдруг у него красиво получилось башенки лепить, что скоро все звери свою работу бросили и только смотрели на него. «Ух ты, а мы и не знали, что ты так можешь!» — раздавалось по сторонам. «Я и сам не знал», — смущенно отвечал ежик.

Когда наступил вечер, уставший, но довольный ежик пришел домой. А дома... дома его ждал пирог. «Ты думаешь, я не заметила, что с сегодняшнего дня ты стал совсем другим? — ласково сказала мама.— Я думаю, это надо отпраздновать!» Ежик был не против. Засовывая в рот толстенный кусок маминого вкуснейшего пирога, он еще раз подумал: «Как все-таки хорошо, когда на тебя обращают внимание за что-нибудь хорошее».

Обсуждение сказки (3–4 минуты)

• Кто главный герой сказки?

• Как ежик себя вел в начале сказки?

• Чего хотелось ежику? Зачем? Тебе хотелось бы того же?

• Как ежик пытался привлечь внимание? Как ты думаешь, в чем была его ошибка?

• Каким теперь стал ежик? Что изменилось в его жизни?

Задание 1 (10 минут)

Психолог. Ребята, возьмите в руки карандаши и бумагу и попробуйте представить себе, как мог выглядеть ежик в начале сказки. Нарисуйте его портрет. А теперь отложите этот рисунок в сторону. Возьмите другой листок и попробуйте представить ежика в конце сказки и нарисовать его портрет.

Вопросы к рисункам

• Чем отличаются эти ежики?

• Какой ежик тебе больше нравится?

• С кем из этих ежиков ты сам хотел бы дружить?

Задание 2 (10 минут)

Психолог. Ребята, возьмите в руки карандаши и бумагу и попробуйте нарисовать первое царство, в которое попадает ежик. Если вам сложно это сделать, попробуйте представить, какие краски там преобладали, и просто раскрасьте лист в эти цвета.

А теперь отложите этот рисунок в сторону. Возьмите другой листок и точно так же нарисуйте второе царство, куда отправил ежика волшебник.

Вопросы к рисункам

• Чем отличаются эти миры?

• Какому миру соответствует какой ежик (нарисованные ранее портреты)?

• В каком из миров ежику больше понравилось?

• А какой из миров больше нравится тебе? Где бы ты хотел жить?

Элементы драматизации (10 минут)

1. Психолог просит ребенка представить себя ежиком из начала сказки: как ежик себя ведет, какое у него выражение лица. С какой интонацией ежик может сказать фразу: «А вот я какой!» (высокомерие, демонстративность, агрессия).

2. Затем психолог просит ребенка представить себя ежиком из середины сказки (когда ежик попадает во второй мир): как ежик себя ведет, какое у него выражение лица. С какой интонацией ежик может теперь сказать фразу: «А вот я какой!» (удивление, испуг).

3. А теперь психолог предлагает ребенку представить себя ежиком из конца сказки (момент, когда ежик хочет убежать из второго мира): как ежик себя ведет, какое у него выражение лица. С какой интонацией ежик может сказать фразу: «А вот я какой!» (гордость за себя и свои успехи).

Обсуждение

• В какой из ролей ребенку было более комфортно? Почему?

Завершение занятия (3 минуты)

Обратная связь

• Что понравилось на занятии, что не понравилось? Почему?

• Что получилось легко, а что было сложно сделать?

Домашнее задание. Нарисовать ежика и его друзей в конце сказки в счастливом мире (первом мире, куда отправил его волшебник).


Приложение 8


Консультация

Профилактика ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних


В мире более 40 млн. ВИЧ-инфицированных, из них более 20 млн. умерли. Не обошла эта беда стороной и нашу Беларусь.

ВИЧ-инфекции подвержено молодое трудоспособное население в возрасте 15-29 лет. К тому же число инфицированных продолжает расти.

Молодежь большую часть своего времени проводит в учебных заведениях, поэтому основная задача педагогов - помочь подрастающему поколению осознать глубину проблемы и уберечь своё здоровье от заболевания, которое в настоящее время неизлечимо. Остановить распространение ВИЧ-инфекции в наших силах, если взяться за это дело сообща.

На основании Государственной программы профилактики ВИЧ- инфекции на 2011-2015 годы разработаны профилактические мероприятия для школьников района.

При планировании работы в школе важно принимать во внимание основные цели, последовательное решение которых будет способствовать достижению желаемых результатов: информирование по проблеме, изменение убеждений т отношения к проблеме, изменение поведения.

Основные составляющие профилактической деятельности:

 • обучение педагогов формам и методам работы по данной проблеме

(курсы, учебно-методические объединения, семинары);

 • организация и проведение мероприятий с учащимися (в учебном

процессе и во время внеклассной деятельности);

 • работа с родителями (родительские собрания, консультации и др.).

Информирование в области профилактики ВИЧ/СПИДа

включает в себя разнообразные формы работы с учащимися:

 • издание информационно-просветительских материалов: листовка,

плакат, брошюра, буклет;

 • спецкурсы, факультативы, занятия по интересам;

 • тематические конференции, семинары, круглые столы;

 • культурно-зрелищные и спортивные мероприятия (акции, агитбригады,

дискотеки, турниры, киновидеомероприятия);

 • акции «Молодежь против СПИДа»;

 • викторины, конкурсы, вечера вопросов и ответов, игры, диспуты,

дебаты;

 • работа волонтерских групп по программе «Равный обучает равного»

проведение Всемирного Дня борьбы со СПИДом» (01.12) Международного дня памяти жертв СПИДа. (май, ежегодно)

Обучение ответственному поведению

через психологическую службу школы предусматривает:

 • формирование адекватной оценки и повышение межличностной

компетенции;

 • личностный рост и приобретение уверенности с целью противостояния

негативному влиянию окружения;

 • формирование здоровой полоролевой и семейной идентификаций

личности;

 • формирование мотивации к здоровому образу жизни.

В условиях школы есть возможность реализации эффективных трененговых форм работы:

 • тренинги личностного роста, включая навыки работы над собой;

 • интерактивные игры, направленные на изменение поведения в

ситуации выбора.

Формирование условий, поддерживающих профилактическую деятельность, предполагает:

 • создание условий для успешной самореализации школьников

(творческие проекты, кружки, спортивные секции);

 • обеспечение возможности привлечение ребят в лидеры через

 • реализацию профилактических программ по системе «Равный обучает

равного»;

 • обучение родителей половому воспитанию детей.

Неоценима роль семьи в воспитании и становлении детей и подростков. Именно семья закладывает нравственный фундамент.

Родители должны понимать, что ребенок нуждается в умеренном

контроле его действий и умеренной опеке с тенденцией к развитию самостоятельности и умения нести ответственность за свои поступки и за свою жизнь.

^ Формы работы с родителями:

 • родительские собрания и университеты с участием специалистов

(врачей и др.);

 • оформление информационных стендов, распространение печатной

продукции (буклетов, брошюр);

 • лектории для родителей;

 • консультирование родителей по вопросам воспитания и занятости

детей;

 • совместные мероприятия учащихся и родителей (спортивные

мероприятия, круглые столы и т.д.).

При организации и проведении профилактической работы по проблеме ВИЧ и СПИД учреждения образования являются важнейшим социальным институтом в обучении и воспитании молодежи.


Приложение 9
страница3/5
Дата конвертации05.08.2013
Размер0,68 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы